Melkveebedrijf

Het melkveebedrijf

Naast onze Landwinkel en Schenkerij hebben wij ook een melkveebedrijf met 90 melk en kalfkoeien van het ras Holstein-Friesian, 35 stuks jongvee, 600 vleesvarkens, en vier Friese paarden, zwartbles schapen en enkele kippen voor de hobby.

Het Melkveebedrijf ligt aan de Zevenhuizerstraat 273. Sinds 1959 is het bedrijf in de familie en vandaag de dag draait de derde generatie al volop mee in het bedrijf. De familie is in 1959 begonnen met 7 hectare grasland, 10 koeien en 100 vlees varkens. Het bedrijf is in deze 50 jaren gegroeid naar een modern bedrijf met 35 hectare grasland.
De koeien worden minimaal 120 dagen per jaar gemiddeld 6 uur per dag geweid. Dit vinden wij niet alleen een mooi gezicht maar draagt ook bij aan het welzijn en gezondheid van de koeien. Het jongvee wordt vanaf 6 maanden extern opgefokt en komt 2 maanden voor het afkalven weer thuis.
Verder doen wij ook aan weidevogel beheer, dit betekent dat de nesten van de vogels worden beschermd tegen het weiden van de koeien of tegen andere vogels.

Onze melk wordt geleverd aan Friesland Campina.

Boek een rondleiding over het melkveebedrijf

Melkkoeien

In de winter krijgen de koeien elke dag een vers rantsoen. Een rantsoen betekend een samenstelling van gemengde producten wat elke dag vers wordt gemengd en wordt gegeven.

Lees meer
De kalfjes

De kalfjes krijgen op het bedrijf de eerste 10 weken melk gevoerd. Langzaam krijgen ze hier ook hooi en brokjes bij om hiervast aan te wennen. Wanneer ze van de melk af zijn, hebben ze onbeperkt de mogelijkheid tot het eten van hooi en krijgen ze elke dag 2 keer brokjes gevoerd.

Duurzaamheid

Binnen het bedrijf proberen we zo goed mogelijk mee te werken aan een beter milieu.

Wij zijn voorzien van het zgn kringloopcertificaat. Kringloopboeren houden rekening  met minder stikstof- en fosfaatverliezen en dus ook minder uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater.

Lees meer

Het melkveebedrijf

Voor vragen met betrekking tot het melkveebedrijf De Kastanjeboom?
Neem dan contact op met Monique van Middelaar

06-10025696.

staldekastanjeboom@gmail.com