Meer informatie over het melkveebedrijf

Melkveebedrijf De Kastanjeboom

Melkkoeien

In de winter krijgen de koeien elke dag een vers rantsoen. Een rantsoen betekend een samenstelling van gemengde producten wat elke dag vers wordt gemengd en wordt gegeven. Dit rantsoen bestaat uit:

 • Kuilgras ( gras wat in de zomer gemaaid en opgeslagen wordt voor in de winter)
 • Mais
 • Bierborstel (een restproduct van de bierbrouwerij, de koeien zijn hier gek op)
 • Mais vlokken
 • Mineralen
 • Een meel mengsel wat gestuurd is op energie. ( Dit zijn droge grondstoffen gemengd)
 • Hooi

Dit rantsoen is voor de koeien welke op dit moment melkgeven. Naast melkgevende koeien heb je ook een groep koeien welke met ‘’zwangerschapsverlof ‘’ is. Dit heet droge koeien. 8 weken voor het krijgen van een kalf wordt de koe op vakantie gestuurd, dit betekend dat het uier tot rust kan komen en de koe zich klaar maakt voor een nieuwe lactatie (voor het geven van melk). Deze dieren hebbe niet zoveel energie nodig in deze periode omdat ze geen melk geven. Dit rantsoen is ‘’armer’’ minder rijk aan producten. Wij maken voor de groep dieren al een rantsoen wat wij opnieuw in een kuil stoppen, het voordeel hiervan is, is dat dit niet elk dag opnieuw gemaakt hoeft te worden. We kunnen dit met de shovel opscheppen op het moment dat deze groep dieren het op heeft.

Dit rantsoen bestaat uit:

 • Kuilgras
 • Hooi
 • Mineralen
 • Bierborstel
 • Mais
Duurzaamheid
Duurzaamheid

Binnen het bedrijf proberen we zo goed mogelijk mee te werken aan een beter milieu. Hoe doen wij dit?

De koeien worden minimaal 120 dagen per jaar gemiddeld 7 uur per dag geweid. Dit vinden wij niet alleen een mooi gezicht maar draagt ook bij aan het welzijn en gezondheid van de koeien.  Ook doen wij aan weidevogel beheer, dit betekent dat de nesten van de vogels worden beschermd tegen de weide van de koeien of tegen andere vogels. Tijdens het melken komt de melk eerst door een voorkoeler dit betekent dat de melk wordt afgekoeld door water voor dat het in de tank komt. Dit betekent dat er minder energie nodig is om de melk van 32 graden naar 3-4 graden te koelen. Het opgewarmde water wordt gebruikt als drinkwater voor de koeien.

We proberen de koeien op ons bedrijf zo oud mogelijk te laten worden, vanuit de melkfabriek wordt ook gekeken de gemiddelde leeftijd van de veestapel. Dit heet levensduur, en hier worden punten aan erkend.

Onze oudste koe op het bedrijf is 19 jaar geworden. Geboren op 23-12-1996 en op ons bedrijf overleden op 23-03-2016. Annie heeft 172.000 kg melk geven.

In 2012 hebben wij mee gedaan aan een project duurzaam bodembeheer, dit project is in 2016 afgerond.Dit hield in dat op bedrijfsniveau bij 35 boeren in Utrecht de mineralenkringloop in kaart werd gebracht. Hierin waren de thema’s voeding, mest, bodemkwaliteit, slotenonderhoud en erfafspoeling. Ook pasten wij diverse maatregelen toe om de N-, P- en C-kringloop op hun bedrijf beter te sluiten.